Program 2020
OBS! Besöket av Gunnel Carlsson är flyttat till mitten av mars 2021. Dels är lokalen i

Trädgårdsskolan stängd för renovering och sedan vill vi att föreläsningen ska vara så säker som

möjligt i enlighet med regler från Folkhälsomyndigheten. Vi hoppas att allt är bättre till

vårenTorsdag 4 februari 2021 kl.19.00 Årsmöte i Trädgårdsskolan

TIPS            


Gunnel Karlsson

Fotograf:Pernilla Bergdahl