Välkommen till

Mariestads trädgårdsföreningKära trädgårdsvänner!

Jag vill önska Er en riktigt skön sommar med aktiviteter utomhus med familj och vänner på avstånd!

Det blir ju inte som vi tänkt oss men vi får göra det bästa av situationen.

Vi kan i alla fall glädja oss åt att de flesta växter har kommit igång med blomningen: trebladsspirea ( årets perenn ), rosor, perenner och många clematis.


Vi avvaktar med beslut om trädgårdsbesök och övrigt i programmet och "väntar och ser" helt enkelt. Vi kommer att höra av oss och meddelar också på hemsidan.


Var rädda om Er  och försök njuta av vår fantastiska natur! Det man saknar nu är ett fint och ljummet regn...


Eva H

ordf.ÅRSMÖTE


Den 6 februari  avhöll Mariestads trädgårdsförening sitt årsmöte.

Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan.


Ordf. Eva Haglund öppnade mötet och hälsade alla

välkomna. Till ordf. för mötet valdes Göran Wellman och

till sekreterare Agnetha Asp.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisions-

rapport godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet

för 2019.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe

och smörgås. Efter kaffepausen tog sedan Ulf och Marianne

Weibull samt Ann Uppström vid och informerade om ämnet

trädgårdsringar. Detta går ut på att man skapar en ring av

trädgårdsintresserade, man besöker varandras trädgårdar

för att hjälpa till med tips och råd. Ann poängterade

att man inte alls är tvungen att ha en tipp-topp trädgård,

det är det som är poängen med en trädgårdsring. Någon

kanske har en alldeles ny trädgård och behöver råd och tips,

en annan kanske vill förändra något i sin trädgård och

behöver idéer hur man vill göra detta. Ringarna bestämmer

själva hur ofta man vill träffas.

I den ring som Ulf, Marianne och Ann ingår har man

tagit ett steg till och reser tillsammans till andra trädgårdar, ex.vis

har man besökt, Danmark, Skåne och Östergötland

och man visade även bilder därifrån. Flera av medlemmarna

var intresserade och tog med info och föreningen hoppas

att fler ringar kan starta under 2020.

Styrelsen för 2020:

Eva Haglund ordf., Marie Källgård kassör, Agnetha Asp sekr.

Ledamöter: Christina Andersson, Jan-Erik Karlsson,

Mise Sten och Ann Uppström.

Eva Haglund avslutade mötet, tackade alla som kommit

och överlämnade en bukett tulpaner till mötets ordf.

Göran Wellman.

Ann Uppström, Marianne Weibull, Ulf Weibull