Välkommen till

Mariestads trädgårdsförening 

Ordföranden har ordet


Välkomna till det nya trädgårdsåret med Mariestads Trädgårdsförening!


På årsmötet den 10 februari fick jag förtroendet att överta ordförandeskapet i föreningen. Marie Källgård som varit ordförande under 2021, valde att återigen ta hand om föreningens ekonomi. Håkan Hallberg tar på sig att vara medlemsansvarig tillsammans med mig .Övriga styrelseledamöter är kvar med sina uppdrag.


Styrelsen har fått till ett digert program för 2022. Vi är glada över det positiva gensvar vi fått så här långt. Vi hoppas att både föreläsningar, trädgårdsbesök och studiecirklar drar många intresserade medlemmar.


Föreningen fortsätter med sitt projekt i samarbete med Riksförbundet Svensk Trädgård:  Odla unga odlare. Vi använder de fondmedel vi fått från John Hedins stiftelse till att sponsra de fem förskolorna som deltar i projektet med 500 kronor vardera för inköp av fröer och andra tillbehör för odling.

Vi hoppas att få till ett reportage om odlingsbestyren i Unika-tidningen.


Under 2022 startar vi upp ett nytt projekt tillsamman med Tillväxt Mariestad, allt för att sätta Mariestad på kartan under midsommarhelgen. Sex midsommarstänger ska tillverkas för att pryda planteringen längs Esplanaden. Vi hoppas på att många medlemmar ska hjälpa till med att smycka och ställa upp stängerna. Tidpunkt för detta finns i vårt program.


Många trädgårdsägare och två företagare i Mariestadstrakten kommer att visa trädgårdar och verksamheter under året. Det känns jätteroligt att visa upp den lokala verksamhet som finns runt Mariestad. Hör av Dig till styrelsen om Du vill visa upp Din trädgård, stor eller liten, ny eller gammal.


Studiecirkeln i betonggjutning går i repris. Självklart då den är mycket uppskattad!          Redan för flera år sedan fanns önskemål om workshop för att bygga insektshotell.                 Då kom pandemin emellan men nu är det dags!


Ännu fler aktiviteter finns i programmet. Ni som har mail kommer att få påminnelser inför det som händer. Föreläsningar och trädgårdscaféer annonseras i Mariestadstidningen.


Antalet medlemmar i föreningen är för närvarande 207. Vi hoppas att fler trädgårdsintresserade hittar till vår förening.


Väl mött under trädgårdsåret 2022


Ann UppströmOdla unga odlare

Nu har vi fått bilder från två förskolor om hur årets projekt har gått! 

Det är Tidavads förskola och Förskolan Vävaren som skickat in dessa underbara bilder!

Detta är en satsning som föreningen kommer att fortsätta med även under 2022.

I texten nedan kan Du läsa om projektet...Riksförbundet Svensk Trädgård har sedan 2020 drivit projektet Odla unga odlare.
Detta är ett speciellt medlemskap för skolor och förskolor med syfte att få inspirera
barn att lära sig odla.
I vår förening kom frågan om att intressera barn och ungdomar för trädgård och odling
upp för några år sedan. Detta fick till följd att föreningen i en ansökan till Grevilli
fond 2020 ansökte om medel för just detta ändamål. 10 000 kronor beviljades.
När Svensk Trädgård erbjöd ett speciellt medlemskap med ett frikostigt
välkomstpaket med pallkragar, kvalitetsjord, material för hydroponisk odling och
belysning tillsammans med vägledning och support och tidningen Hemträdgården för
knappt 1000 kronor blev det ett självklart sätt att använda fondmedlen.
Tre förskolor kontaktades: Tidavads förskola, Vävaren i Ullervad och Kompassen i
Mariestad. Alla tre var intresserade och anmäldes till projektet Odla unga odlare.
Information om möjligheten att få stöd i att skapa intresse för odlande spred sig till
ytterligare två förskolor: Tolsgården i Ullervad och Ljungdalen i Mariestad
Efter den kalla våren och försening med välkomstpaketen har nu odlingarna kommit
igång. Förskolorna håller kontakten med föreningen genom bilder och berättelser om
odlande. Barnen har visat stort engagemang i att montera pallkragar och köra jord.
Drygt 5000 kronor återstår av de beviljade fondmedlen. Det kan eventuellt finnas fler
möjligheter att ansluta sig till Riksförbundets projekt ( om ytterligare välkomstpaket
finns kvar). Även andra sätt att inspirera barns odlande kan få stöd genom de medel
trädgårdsföreningen har till sitt förfogande. Har Du som medlem i Mariestads
Trädgårdsförening idéer så är Du välkommen att höra av Dig till någon i styrelsen.

Dessa bilder har kommit från förskolan Vävaren. Tyvärr har dom blivit av med en del morötter som har tagits upp av någon annnan men tomaterna börjar mogna och dom har sått nya sockerärtor som börjat komma.


www.sv.se/skaraborg

      Bilderna ovan  är från Tidavads förskola som hälsar att det växer så det knakar och att dom ätit både sockerärtor, morötter och tomater. Inne har dom haft sin hydroponiska odling och där har dom fått klippa ner för att den växte så bra. Många barn har smakat på salladsbladen och dom har även bjudit sina kompisar i matsalen