Välkommen till

Mariestads trädgårdsförening


Här finner Du allt Du behöver för att hålla Dig uppdaterad om vad som händer i vår förening. Glöm inte att titta in på "Tips" där evenemang, resor och föreläsningar fylls på hela tiden. Och givetvis föreningens eget program!


Den här våren blev inte som vi hade tänkt...

Vi har ställt in våra aktiviteter tills vidare, det är ju ändå det lilla i sammanhanget när man hör allt förskräckligt som händer världen över.


Vi får glädja oss åt alla lökväxter som trots virus dyker upp i rabatterna här och var där man minst anar dom! Och våren är ju på väg som vanligt, vi får passa på att njuta av våra trädgårdar i ensamhet.


Hoppas vi ses fram i maj, till dess önskar jag Er allt gott och en Glad Påsk!


Hälsningar Eva Haglund

ordf.

ÅRSMÖTE


Den 6 februari  avhöll Mariestads trädgårdsförening sitt årsmöte.

Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan.


Ordf. Eva Haglund öppnade mötet och hälsade alla

välkomna. Till ordf. för mötet valdes Göran Wellman och

till sekreterare Agnetha Asp.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisions-

rapport godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet

för 2019.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe

och smörgås. Efter kaffepausen tog sedan Ulf och Marianne

Weibull samt Ann Uppström vid och informerade om ämnet

trädgårdsringar. Detta går ut på att man skapar en ring av

trädgårdsintresserade, man besöker varandras trädgårdar

för att hjälpa till med tips och råd. Ann poängterade

att man inte alls är tvungen att ha en tipp-topp trädgård,

det är det som är poängen med en trädgårdsring. Någon

kanske har en alldeles ny trädgård och behöver råd och tips,

en annan kanske vill förändra något i sin trädgård och

behöver idéer hur man vill göra detta. Ringarna bestämmer

själva hur ofta man vill träffas.

I den ring som Ulf, Marianne och Ann ingår har man

tagit ett steg till och reser tillsammans till andra trädgårdar, ex.vis

har man besökt, Danmark, Skåne och Östergötland

och man visade även bilder därifrån. Flera av medlemmarna

var intresserade och tog med info och föreningen hoppas

att fler ringar kan starta under 2020.

Styrelsen för 2020:

Eva Haglund ordf., Marie Källgård kassör, Agnetha Asp sekr.

Ledamöter: Christina Andersson, Jan-Erik Karlsson,

Mise Sten och Ann Uppström.

Eva Haglund avslutade mötet, tackade alla som kommit

och överlämnade en bukett tulpaner till mötets ordf.

Göran Wellman.

Ann Uppström, Marianne Weibull, Ulf Weibull