Styrelsen för Mariestads trädgårdsförening 2023


Ann Uppström                                  ordförande

070 5198 995, 0506 20111               ann.uppstrom@gmail.com


Marie Källgård                                 kassör

070 5974 769                                    marie.salza@hotmail.com


Agnetha Asp                                     sekreterare och ansvarig                                                                                        för hemsidan

072 3074 021                                    agneta.asp@telia.com


Mise Sten                                          kursansvarig

070 5253 253                                    gunnarochmise@hotmail.com


Mia Holmberg                                  sociala medier

070 4821 866                                    humletstradgard@gmail.com


Jan-Erik Karlsson                             ledamot

070 5604 617                                    jangurk7972@gmail.com


Elisabeth Hellström                          medlemsansvarig

070 4922 276                                    elisabeth@andeli.se

                                             

Håkan Hallberg                                 ledamot

070 859 1203                                    hakanhallberg22@gmail.com 


Birgitta Lans                                     ledamot

073 0935 432                                    agnetabirgittalans@gmail.com


                                                    


Övriga förtroendeposter 2023

Valberedningen


Eva Haglund (sammankallande), Christina Andersson och Bim Arespång                                          


Revisorer

Kerstin Broberg och Yvonne Arestrand                                                                Göran Wellman (ersättare)