Styrelsen för Mariestads trädgårdsförening 2022
Marie Källgård        Kassör

                                                                                                          0705 974 769                                            marie.salza@hotmail.com


Agnetha Asp          Sekreterare och ansvarig för hemsidan

                                                                  0723 074 021                                                  agneta.asp@telia.com


Håkan Hallberg       Medlemsansvarig               


070 859 1203                                       hakanhallberg22@gmail.com 


Ann Uppström         Ordförande                                                                                                   0705 198 995                                             ann.uppstrom@gmail.com


Mise Sten             Kursansvarig                                                                                                      0705 253 253                                       gunnarochmise@hotmail.com


Jan-Erik Karlsson     Ledamot                                                                                                      0705 604 617                                              jangurk7972@gmail.com


Bim Arespång          Ledamot


070 940 6052                                                        bim@arespang.seÖvriga förtroendeposter 2022


Valberedningen

                                       

Håkan Odenhög, Eva Haglund och Christina Andersson                                            


Revisorer

Kerstin Broberg                                                                        Yvonne Arestrand                                                                            Göran Wellman (ersättare)