Styrelsen för Mariestads trädgårdsförening 2020


Eva Haglund          Ordförande                                                                                                                                                         0702 593 166                                           eva.haglund44@gmail.com


Marie Källgård        Kassör och medlemsansvarig                                                                                                                             0705 974 769                                            marie.salza@hotmail.com


Agnetha Asp          Sekreterare och ansvarig för hemsidan

                                                                  0723 074 021                                                  agneta.asp@telia.com


Christina Andersson   Kursansvarig

                                                                                                    0706 478 072                                                 leif-kicki@comhem.se


Ann Uppström         Medlemsansvarig                                                                                                  0705 198 995                                              ann.uppstrom@telia.com


Mise Sten             Ledamot                                                                                                            0705 253 253                                       gunnarochmise@hotmail.com


Jan-Erik Karlsson     Ledamot                                                                                                      0705 604 617                                              jangurk7972@gmail.com

  

Övriga förtroendeposter 2020


Valberedningen

                                       

Håkan Odenhög                                              


Revisorer

Ann-Christine Svensson                                                                      Yvonne Avestrand                                                                            Göran Wellman (ersättare)Styrelsen har haft tio protokollförda möten under 2019