Välkommen att bli medlem i Mariestads trädgårdsförening


Årsavgiften är för närvarande 300:-, en avgift som betalas direkt till Riksförbundet Svensk trädgård. Som medlem får Du tidningen Hemträdgården sex gånger per år.

Dessutom är Du välkommen att deltaga i föreningens program med trädgårdsbesök, föreläsningar, kurser, cafékvällar och mycket annat. Vi har även samarbete med andra trädgårdsföreningar som lyder under förbundet och får närvara vid en del av deras aktiviteter om intresse finns.

Vi har också företag som ger oss 10% rabatt vid köp hos dem, uppgifter vilka det är finns i Ditt program och längst ner på denna sida.

Fri rådgivning om allt som rör trädgård ges också genom Svensk trädgård på deras hemsida, www.tradgard.org Är Du ny medlem hänvisar vi Dig till http://www.tradgard.org/medlem/.

där Du får hjälp att registrera Dig.Företag där vi erhåller 10% rabatt mot uppvisande av giltigt medlemskort


Blomsterhörnan, Mariestad  Ord.priser utom presentkort och binderier

Järnia, Mariestad, Trädgårdsredskap

Melldala trädgård, Lerdala, Ord. priser på uteväxter

Skaraborgs skog & lantbruksservice, Mariestad, Ord.priser på trädgårdsredskap

Tinas trädgård, Töreboda, Ord.priser 

Töreboda blomkrukor,  Ord. priser

Ullervad handelsträdgård, Ord.priser på uteväxter: träd, buskar, rosor och perenner
FAKTA


Redan 1934 startades en trädgårdsförening i Mariestad av Hjalmar Hante.                                  Då var föreningens huvudsakliga syfte att klippa och bespruta träd.


Medlemsavgiften var 1 krona och medlemsantalet 25. 1945 fanns 97 medlemmar

och avgiften 3 kronor.

1947 beslöt man dock att lägga ner verksamheten eftersom man inte kunde finna

någon ny trädbeskärare.Vid en trädgårdsdag i maj 1987 erbjöds mariestadborna att skriva på en lista

om intresse fanns att bilda en egen trädgårdsförening och tjugo personer skrev på,

en av dom var Lennart Magnusson som fick i uppdrag att från dessa tjugo personer

bilda en interimsstyrelse. Vid Skaraborgs trädgårdförbunds höstmöte i september

samma år hade Lennart ett förslag, styrelsen utsågs och Lennart blev sammankallande. Föreningen döptes till Mariestads trädgårdsförening.Föreningens inriktning ändrades under åren mot ett mera allmänt innehåll

där trädklippningen fanns kvar men även trädgårdsbesök, kurser och föredrag tillkom,

allt för att få föreningen intressant för alla.Under de senaste åren har även trädgårdscaféer tillkommit, en programpunkt som lockar många medlemmar varje gång.