Tips på resmål under 2020
Växtrum i Lerum

Består av tio besöksträdgårdar skapade av kända trädgårdsprofiler. Trägårdarna sköts av trädgårdsintresserade innevånare i kommunen och är öppna hela året.