Lite fakta om föreningen


Redan 1934 startades en trädgårdsförening i Mariestad av Hjalmar Hante.

Då var föreningens huvudsakliga uppgift att klippa och bespruta träd.

Medlemsavgiften var 1 krona och medlemsantalet 25. 1945 fanns 97 medlemmar

och avgiften 3 kronor.

1947 beslöt man dock att lägga ner verksamheten eftersom man inte kunde finna

någon ny trädbeskärare.


Vid en trädgårdsdag i maj 1987 erbjöds mariestadborna att skriva på en lista

om intresse fanns att bilda en egen trädgårdsförening och tjugo personer skrev på,

en av dom var Lennart Magnusson som fick i uppdrag att från dessa tjugo personer

bilda en interimsstyrelse. Vid Skaraborgs trädgårdförbunds höstmöte i september

samma år hade Lennart ett förslag, styrelsen utsågs och Lennart blev sammankallande. Föreningen döptes till Mariestads trädgårdsförening.


Föreningens inriktning ändrades under åren mot ett mera allmänt innehåll

där trädklippningen fanns kvar men även trädgårdsbesök, kurser och föredrag tillkom,

allt för att få föreningen intressant för alla.


Under de senaste åren har även trädgårdscaféer tillkommit, en programpunkt som lockar många medlemmar varje gång.