LITE FAKTA OM TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

Redan 1934 startades en trädgårdsförening i Mariestad av Hjalmar Hante.
Då var föreningens huvudsakliga uppgift att klippa och bespruta träd. Medlemsavgiften var 1 kr och medlemsantalet var 25.
1945 fanns 97 medlemmar och medlemsavgiften var 3 kr.

1947 beslöt man att lägga ner föreningen därför att man inte lyckats skaffa någon ny trädklippare.

På 1980-talet var Lyrestad en stor trädgårdsförening med Bertil Gustafsson som en mycket aktiv ordförande. Trädgårdsintresserade Mariestadsbor var medlemmar i Lyrestads Trädgårdsförening.

Ett par gånger hade man försökt bilda en förening i Mariestad men misslyckats.

Vid en trädgårdsdag i maj 1987 erbjöds Mariestadsborna att skriva på en lista om de önskade en egen trädgårdsförening och listan fick ett tjugotal namn. Ett namn på listan var Lennart Magnusson som av Lyrestadsföreningen fick uppdraget att ur listan plocka fram en interimsstyrelse. Vid Skaraborgs Trädgårdsförbunds höstmöte 1987-09-19, som hölls i Lyrestad, hade Lennart ett förslag till interimsstyrelse klart. Styrelsen utsågs och Lennart blev sammankallande. Stadgar antogs och föreningen döptes till Mariestads Trädgårdsförening.

Vid föreningens första egna möte den 10 februari 1988 valdes en styrelse och stadgarna reviderades. I styrelsen ingick bland andra stadens mycket kunniga trädgårdsmästare Lars Hågbrandt och Margareta Svensson, vars morfar var Hjalmar Hante. Ordförande blev Berth Andreasson och kassör Lennart Magnusson. Ledamöter: Irene Skoog, Bengt Kjellqvist, Britta Rönnholm och Georg Andersson. Efter två år övergick ordförandeskapet till Margareta Svensson (Berggren) och efter 18 år till Gunvor Magnusson.

Föreningens inriktning ändrades mot mera allmänt innehåll där trädklippning blev en liten del. Istället har föreningen satsat mer på växter, trädgårdsbesök, ljussättning och föredrag. Bland kända föredragshållare som gästat vår förening kan nämnas: Åke Truedsson, Peter Gaunitz, Karin Berglund, Gunnel Carlsson, Hannu Sarenström, Mona Holmberg, Samuelsson/Schenkmanis, Herman Krupke m.fl.

Föreningen samverkar med Västerängs Koloniområde och har sedan 1998 också ett fint samarbete med DaCapo Trädgårds- och Hantverksutbildning.

Föreningen har växt för varje år och bland annat fått pris som en av de mest aktiva i Sverige. Då detta skrivs 2006 är medlemsantalet 229. Som medlem räknas då en i familjen, så verkliga medlemsantalet är många flera.

Vi tillhör Riksförbundet Svensk Trädgård. Medlemskontroll och betalning sköts nu helt av riksförbundet, men med täta kontakter med föreningen via mail. Föreningen har sedan flera år en egen hemsida på internet. Du som läser detta är välkommen att vara med i vår förening. Inga förkunskaper krävs. Då ingår 6 nr av tidningen Hemträdgården och rabatter hos vissa firmor med anknytning till trädgård.

Vi har varit på bussresor till Ljusfestivalen i Alingsås, till Dalslands Kanal och Örtagården i Dals Rostock. Trädgårdsvandringar i några av våra medlemmars fina trädgårdar och även besökt andra trädgårdar i vår närhet. Linnéfirande med föredrag av Karin Berglund, Tropiska orkidéer med Magnus Neuendorff, Odla exotiskt med Ludvig Johansson. Skördefest i Mariestads centrum. Trädgårdscafé med olika teman. Ljussättning av en privat trädgård. Påsk, sommar och jularrangemang hos Carlssons Handelsträdgård. Kurser i pilarbeten, gjutning av tråg och fågelbad.

Under året 2010 har föreningen vuxit till 250 medlemmar.

Flera nya kurser har startats som t.ex. betonggjutning, luffarslöjd, svetsning, glasfusing och gräskronor. Kurs i fotogafering och en fototävling har anordnats.

Trädgårdscafé med olika inledare: Fröbytardag med Tina Wetterlund från Dacapo, Prydnadsgräs med vår medlem Annette Andersson, Barrväxter med Örjan Jonsson från Melldala Handelsträdgård.

Våra resor har gått till Pelargonsläpp hos Karleby Handelsträdgård Falköping. Trädgårdsresa till Skåne med Ulla Molins trädgård. Trädgård med barrväxter hos Lars-Åke Börjesson på Kållandsö. Klematis på Mölltorps plantskola. Woodland, surjordsväxter m.m. hos Margareta och Claes Dahlin i Varnhem.

I oktober 2010 hade vi ett mycket intressant föredrag av Peter Knutsson om Trädgårdsdesign med inriktning på sten, torv och växter.

Skördefesten i september 2010 blev lyckad med försäljning av produkter som medlemmar bidragit med.